Megara - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Megara

Oil on canvas, 33 x 44 cm

Inv. Number Π.450

Share: