New Century - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

New Century, 1895-1900

Oil on canvas, 48 x 39 cm

Inv. Number Π.618
On view Corfu Annex

Share: