Nude - Nikolaou Nikos

Nikolaou Nikos (1909 - 1986)

Nude, 1976

Oil on canvas, 64 x 96 cm

Angela Nikolaou Bequest

Inv. Number Π.10188
On view Corfu Annex

Share: