Peasant’s Houses - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Peasant’s Houses

Pastel on dark paper, 22 x 36 cm

Inv. Number Π.561/1

Share: