Ravages of war. (Estragos de la guerra) - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)

Ravages of war. (Estragos de la guerra), 1863

From the series "Los desastres de la guerra"

Etching and aquatint

Inv. Number Π.3423/30

Share: