Rescue Scene? - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Rescue Scene?, 1890 - 1900

Ink wash on gelatin, 12 x 8,5 cm

Inv. Number Π.628/17

Share: