Seascape - Thomopoulos Epameinondas

Thomopoulos Epameinondas (1878 - 1976)

Seascape

Oil on panel, 11 x 15 cm

Donated by Kiki Typaldou-Laskaratou

Inv. Number Π.4823

Share: