Study for “Eros” - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Study for “Eros”, 1895 - 1899

The "Apotheosis of Bavaria"

Pencil, white chalk on paper, 35 x 24 cm

Inv. Number Π.580/2

Share: