Study for “Eros” - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Study for “Eros”, 1895 - 1899

The "Apotheosis of Bavaria"

Charcoal on cardboard, 63 x 45 cm

Inv. Number Π.580/3

Share: