Study for “Poetry” - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Study for “Poetry”, 1895 - 1899

The "Apotheosis of Bavaria"

Pencil, chalk on paper, 34 x 26 cm

Inv. Number Π.630/4

Share: