Study of a Giant - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Study of a Giant, 1890 - 1900

Ink wash on gelatin, 12 x 8,5 cm

Inv. Number Π.628/6

Share: