The end 14 - Alexiou Nikos

Alexiou Nikos (1960 - 2011)

The end 14, 2007

Signed print on plexiglass, 152 x 150,5 cm

Donated by Kalliopi Alexiou

Inv. Number Π.13466
On view Main Building

Share: