The end 16 - Alexiou Nikos

Alexiou Nikos (1960 - 2011)

The end 16, 2007

Signed print on plexiglass, 153 x 151,5 cm

Donated by Kalliopi Alexiou

Inv. Number Π.13467

Share: