Titans’ Fall - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Titans’ Fall, 1890 - 1900

Ink wash on gelatin, 11,5 x 8,5 cm

Inv. Number Π.628/11

Share: