In Shadow - Othonaios Nikolaos

Othonaios Nikolaos (1877 - 1949)

In Shadow

Oil on pasteboard, 12,5 x 21,7 cm

Inv. Number Π.2486

Share: