Islander - Othonaios Nikolaos

Othonaios Nikolaos (1877 - 1949)

Islander

Oil on panel, 13 x 20 cm

E. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.1339

Share: