Seated Old Man - Oikonomou Aristeidis

Oikonomou Aristeidis (1823 - 1887)

Seated Old Man, 1869

Oil on canvas, 125 x 97,5 cm

Donated by Aik. Koutsoukou Logotheti

Inv. Number Π.6340

Share: