Spetses Shore - Othonaios Nikolaos

Othonaios Nikolaos (1877 - 1949)

Spetses Shore

Oil on panel, 13 x 21 cm

E. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.1357

Share: