Tempest - Othonaios Nikolaos

Othonaios Nikolaos (1877 - 1949)

Tempest

Oil on pasteboard, 21 x 31,5 cm

Inv. Number Π.2487

Share: